• Чтобы успешно запустить новый проект, нужно собрать в несколько раз больше аналитических данных, чем обычно, а также приложить втрое больше...

  • Публикуется с согласия редакции "Вестника McKinsey". Статья вышла в 33-м номере журнала. Полностью номер можно прочитать на сайте www.vestnikmckinsey.ru Технологии помогают...

  • "Операційний менеджмент" навчальний посібник

    Операційний менеджмент. Навчальний посібник / Старченко Г.В., Калінько І.В., Косач І.А. - К.: Кондор-Видавництво, 2014. - 232 с. Формат 60*84, обкладинка м’яка. Вартість 150 грн. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5511 від 15.04.2014) Затверджено на Вченій раді Чернігівського державного інституту економіки і управління (протокол № 11/13 від 26.11.2013) В навчальному посібнику наводяться основні принципи організації та управління на підприємствах. Наведено підходи та технології по управлінню підп…