• Ми часто вважаємо, що попит формується через «натискання правильних важелів»: більше маркетингу, краща реклама, агресивніші зусилля з продажу, роздача купонів,...

  • Ключевая особенность ERP-системы — охват всех бизнес-процессов предприятия: учет запасов, работа с поставщиками, работа с клиентами, управление производством. В ERP-системе...

  • "Операційний менеджмент" навчальний посібник

    Операційний менеджмент. Навчальний посібник / Старченко Г.В., Калінько І.В., Косач І.А. - К.: Кондор-Видавництво, 2014. - 232 с. Формат 60*84, обкладинка м’яка. Вартість 150 грн. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5511 від 15.04.2014) Затверджено на Вченій раді Чернігівського державного інституту економіки і управління (протокол № 11/13 від 26.11.2013) В навчальному посібнику наводяться основні принципи організації та управління на підприємствах. Наведено підходи та технології по управлінню підп…

Навчальні посібники

Get it on Google Pla…