Навчальні посібники

Get it on Google Pla…

Програма роботи науково-практичного столу (квітень 2013 року)

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Програма роботи науково-практичного столу (квітень 2013 року)

Загальна тематика: "Формування ефективних механізмів управління в умовах пріоритетів знанневої компоненти економічного розвитку"

Основні орієнтовні тематичні напрями:

1. Сучасний стан та перспективи розвитку технологій ефективного управління.

2. Проблеми та перспективи становлення економіки знань.

3. Новітні концепції інвестиційного розвитку в умовах економіки знань.

4. Перспективи реалізації інноваційної моделі розвитку в різних країнах.

5. Розвиток інтеграційно-інноваційного управління.

6. Актуальні проблеми теорії та практики публічного адміністрування.

7. Формування та розвиток сучасних систем корпоративного управління.