Навчальні посібники

Get it on Google Pla…

Практичні заняття з курсу «Операційний менеджмент»

Після вивчення за літературними джерелами кожної теми необхідно відповісти на контрольні запитання. Відповіді завжди слід супроводжувати конкретними фактами чи прикладами. Розглянути питання для самостійного опрацювання та самоперевірки. Відповісти на питання з тестів. Зробити практичні завдання, розв’язати задачі. Контрольні завдання, питання для самостійного обговорювання, тести, задачі є предметом обговорювання на практичних заняттях. Студент виконує наскрізну контрольну роботу після вивчення кожного модулю.

Наведені після кожної теми ключові слова - це найбільш важливі терміни й поняття, що складають основу теми. Уміння пояснити ключові слова є обов'язковим для кожного студента.   


Завантажити Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Операційний менеджмент”(Android версія