Навчальні посібники

Get it on Google Pla…

Тема 8. Управління плануванням і функціонуванням операційної системи

8.1. Зміст лекційного курсу

Стратегія, тактичне і оперативне планування операцій, агрегативне планування. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Види систем оперативного управління виробництвом.

Планування виробничих процесів і потужностей. Основи формування виробничого плану. Фактори, які визначають потужність. Розрахунок і оптимізація потужності. Вибір номенклатурного складу продукції і формування виробничої програми.

Планування виробничих процесів. Фактори, які впливають на вибір процесу. Базові типи виробничих процесів. Вибір виробничого процесу. Операційні рішення по послугам. Етапи рішень по послугам. Формування процесу планування послуги.

Організаційні і структурні рішення в виробництві. Операційний підхід в структурних рішеннях виробництва. Поняття і принципи формування виробничих структур. Організаційні структури управління в виробництві.

Оцінка ефективності виробництва. Взаємозв'язок витрат та обсягів виробництва. Локальна ефективність виробництва.

8.2. Ключові слова та словосполучення

Портфель замовлень, стадії виробничого циклу, виробничий план, виробнича структура, рівень структуризації елементів, базові параметри угруповання, лінійні керівники, функціональні керівники, керівники програм, фахівці, виконавці, дивізіонна структура, пірамідальна структура, критичний обсяг виробництва, графік беззбитковості, змінні витрати, постійні витрати, функція доходу, точка беззбитковості, сумарні витрати, операційний важіль, запас фінансової міцності.

8.3. Контрольні запитання

1. Основи формування виробничого плану.

2. Вибір видів виробничих структур.

3. Організаційні структури управління у виробництві.

4.  Базові моделі організаційних структур.

5.  Контроль критичного обсягу виробництва – графік беззбитковості.

8.4. Питання для самостійного опрацювання

1. Тактичне і оперативне планування операцій.

2. Види систем оперативного управління виробництвом.

3. Планування виробничих процесів і потужностей.

4. Поняття і принципи формування виробничих структур.

5. Оцінка ефективності виробництва. Взаємозв'язок витрат та обсягів виробництва.

8.5.  Тестові завдання

1. Портфель замовлень –

1) включає аналіз мінливих замовлень, формування прогнозів по завершенню робіт; аналіз умов виставлення рахунків на оплату і прогноз по річному обороті замовлень у портфелі.

2) включає аналіз мінливих замовлень, формування планів по веденню робіт; аналіз умов виставлення рахунків на оплату і прогноз по річному обороті замовлень у портфелі.

3 включає аналіз мінливих замовлень, формування прогнозів по початку робіт; аналіз умов виставлення рахунків на оплату і прогноз по річному обороті замовлень у портфелі.

4) Жодне не підходить.

2. Основою формування виробничого плану і бюджету є

1) стадії технологічного циклу.

2) стадії проектного циклу.

3) стадії виробничого циклу.

4) стадії життєвого циклу.

3. На розвиток структур управління впливає ряд факторів, серед яких: 1. виробнича структура; 2. трудомісткість і складність управлінських робіт; 3. вимоги ринку; 4. політична структура; 5. модель керівництва; 6. професійний рівень.

1) тільки 1, 2, 3.

2) тільки 2, 3, 4.

3) тільки 3, 4, 5, 6.

4) усі з вище названих.

4. Основними елементами організаційної структури є: 1. лінійні керівники. 2. керівники проектів. 3. керівники підрозділів. 4. функціональні керівники. 5. керівники програм. 6. фахівці, виконавці.

1) 1, 2, 3, 4 тільки.

2) 1, 4, 5, 6 тільки.

3) 3, 4, 5, 6 тільки.

4) усі вище перелічені.

5. Постійні витрати – це

1) витрати, що існують, навіть якщо нічого не виробляється, тобто якщо жодна одиниця товару не випускається, або ніхто не обслуговується.

2) витрати які варіюються зі зміною обсягу виробництва в штуках.

3) витрати які не варіюються зі зміною обсягу виробництва в штуках.

4) Жодне не підходить.

6. Змінні витрати – це

1) витрати, що існують, навіть якщо нічого не виробляється, тобто якщо жодна одиниця товару не випускається, або ніхто не обслуговується.

2) витрати які варіюються зі зміною обсягу виробництва в штуках.

3) витрати які не варіюються зі зміною обсягу виробництва в штуках.

4) Жодне не підходить.

* Пройти онлайн тестирование


8.6. Практичні завдання

Задача 1.

Компанія Stewart випускає два види приправ для салатів - Paul's і Newman's. Обидва види продукції випускаються як у пляшках, так і в одноразових пластикових пакетах. Управлінський персонал хотів би визначити потреби компанії в устаткуванні й робочій силі на наступні п'ять років. Відділ маркетингу,  що у цей час проводить рекламну кампанію приправи Newman's,  надав наступний прогноз попиту на період п’ять років, що цікавить керівництво, (у тисячах одиниць, дивись таблицю 8.1). Очікується, що дана рекламна кампанія буде вестися протягом наступних двох років.

Таблиця 8.1

Прогноз попиту на п’ять років

 

Рік

 

1

2

3

4

5

Пляшки (тис.) Paul's

60

100

150

200

250

Пластикові пакети (тис.) Paul's

100

200

300

400

500

Пляшки (тис.) Newman's

75

85

95

97

98

Пластикові пакети (тис.) Newman's

200

400

600

650

680

У цей час на фабриці є три установки, здатні розфасовувати по 150 тисяч пляшок продукції за рік. На кожній установці працює два оператора, і установки призначені для фасування обох видів приправ. На фабриці працюють шість операторів, які навчені для експлуатації таких установок. Крім того, підприємство володіє також п'ятьма установками для розфасовки продукції в пластикові пакети з нормою виробітку 250 тисяч пакетів за рік. Для роботи на цьому обладнанні необхідно три робітника на кожну установку. Ці установки також призначені для розфасовки обох видів приправ. У цей час на фабриці працюють 20 операторів цих установок. Чи зможе компанія з наявними потужностями приступити до випуску продукції у відповідності з планом. Зробить висновки.

*Посмотреть пример решения задачи 

Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте


Задача 2.

Ціна реалізації за одиницю: 5,34 грн.

Змінні витрати: Сировина, 3 грн. за одиницю.

Постійні витрати: Оренда, 785 грн. у неділю

Знайти:

1) Скільки одиниць продукції потрібно продати, щоб досягти точки беззбитковості? Постройте графік беззбитковості.

2) Якщо вартість оренди зросте на 15% і підприємець захоче мати прибуток 300 грн., який обсяг випуску продукції потрібен?

3) Припустимо, що максимально можливий випуск 250 виробів у неділю. Яка повинна бути ціна реалізації, щоб досягти прибутку 300 грн. За умови що оренда вже зросла на 15%.

Зробить висновки.

*Посмотреть пример решения задачи 

 Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте


 ВИДЕО УРОК: Вычисление точки безубыточности и построение графика безубыточности с помощью MS Excel 


 Задача 3.

Знайдіть точку беззбитковості у грошовому виразі якщо дані наступні данні (дивись таблицю 8.2), постійні витрати дорівнюють 20000 грн. Зробить висновки.

Таблиця 8.2

Вихідні данні для рішення задачі 

Продукт

Ціна продажів (рі), грн.

Змінні витрати на одиницю (Vі), грн

Прогноз продажів, тис. шт.

Піца

7,50

4,00

1

Хот-дог

4,35

2,25

2

Салат

3,75

1,60

2,5

Печиво

2,40

1,00

1

Чай

1,00

0,40

2,5

Сік

1,75

0,85

3,5

Коктейль

3,75

1,85

1,5

Картопля фрі

5,00

2,50

1,2

 

 *Посмотреть пример решения задачи 

 Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте


Задача 4.

Відділ реєстрації готелю має інформацію про зареєстрованих клієнтів за останні кілька років. Служба менеджменту готелю хотіла б визначити математичний тренд числа зареєстрованих для проектування майбутнього заповнення готелю. Це допоможе визначити стратегію розвитку готелю. Є ряд тимчасових серій даних, що дозволяють побудувати рівняння регресії числа зареєстрованих в готелі за часом. Дайте прогноз числа зареєстрованих у 2011 р. Число зареєстрованих в готелі постояльців дано в тисячах: 2002 р.: 17;  2003 р.: 16;    2004 р.: 16;   2005 р.: 21;  2006 р.: 20 2007 р.: 20;  2008 р.: 23;   2009 р.: 25;   2010 р.: 24.

Задача 5.

Продажі кондиціонерів повітря зростали протягом останніх п'яти років (див. таблицю 8.3). Менеджер з продажів прогнозував у 2005 р., що продажі кондиціонерів у 2006 р. складуть 410 штук. Використовуючи експонентне згладжування з вагою б = 0,3, дайте розвиток прогнозу від 2007 до 2011 р.

Таблиця 8.3

Вихідні данні для рішення задачі 

Рік

Продажі

Прогноз

2006

450

410

2007

495

?

2008

518

?

2009

563

?

2010

584

?

2011

?

Задача 6.

Попит на операції на серце в госпіталі стабільно зростав в останні п'ять років, що видно з таблиці 8.4:

Таблиця 8.4

Вихідні данні для рішення задачі 

Рік

Кількість операцій на серці

1-й

45

2-й

50

3-й

52

4-й

56

5-й

58

6-й

Завідувач хірургічним відділенням прогнозував шість років тому, що попит на операції в році 1 складе 41.

а) Використовуючи експонентне згладжування спочатку з константою 0,6 і потім з константою 0,9, зробіть прогноз від року 2 до року 6.

б) Використовуючи 3-річну ковзну середню,  побудуйте прогноз на роки 4, 5 і 6.

в) Використовуючи метод трендового проектування, побудуйте прогноз від року 1 до року 6.

г) Який із чотирьох прогнозів за критерієм MAD є кращим?

 *Посмотреть пример решения задачи 

Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте


 Задача 7.

Використовуючи дані про продажі які наведені нижче, визначте:

а) рівняння регресії методом найменших квадратів;

б) обсяг продажів у 2011 р.

Дані про продажі:

2004 р.: 100;   2005 р.: 110;  2006 р.: 122 2007 р.: 130;  2008 р.: 139;   2009 р.: 152;   2010 р.: 164.