Навчальні посібники

Get it on Google Pla…

Тема 10. Управління операційною інфраструктурою підприємства

10.1. Зміст лекційного курсу

Склад, вимоги і задачі операційної інфраструктури. Управління матеріально-технічним постачанням та збутом на підприємстві. Ролі і призначення служби постачання. Склад служби забезпечення підприємства. Вітчизняна та зарубіжна практика. Система постачання виробництва. Планування матеріально-технічного забезпечення. Управління збутом промислової продукції. Ремонтне господарство. Інструментальне господарство. Енергетичне господарство. Транспортне господарство. Складське господарство.

 

10.2. Ключові слова та словосполучення

Виробнича інфраструктура, ремонтне господарство, інструментальне господарство, енергетичне господарство, енергетичні баланси, транспортне господарство, маятникова система,  кільцева система, складське господарство, постачальницькі склади, виробничі склади, збутові склади, спеціалізовані склади, служба матеріально-технічного постачання, план матеріально-технічного постачання.

10.3. Контрольні запитання

1. Виробнича інфраструктура підприємства.

2. Ремонтне господарство.

3. Інструментальне господарство.

4. Енергетичне господарство.

5. Показники електрогосподарства.

6.  Енергетичні баланси.

7. Транспортне господарство.

8. Класифікація транспортних засобів.

9. Організація міжцехових перевезень.

10. Складське господарство.

11.  Операції системи складування.

12. Служба постачання на підприємстві.

13. Виробнича частина служби забезпечення.

14. Управління збутом.

15. Функції збутового контролю і регулювання

10.4. Питання для самостійного опрацювання

1. Організаційні форми технічного обслуговування виробництва.

2. Енергопостачання підприємства.

3. Структура енергетичного господарства.

4. Техніко-економічні показники енергогосподарства.

5. Основні напрямки вдосконалювання енергетичного господарства й підвищення ефективності його функціонування.

6. Організація робіт з інструментального забезпечення виробництва.

7. Організаційна структура інструментального господарства.

8. Основні напрямки вдосконалювання інструментального господарства.

9. Організація ремонтного господарства діючого великого підприємства.

10. Структура ремонтного господарства.

11. Основні напрямки вдосконалювання ремонтного господарства й підвищення ефективності його функціонування.

12. Планування ремонту обладнання.

10.5.  Тестові завдання

1. Виробнича інфраструктура підприємства – це

1) Комплекс допоміжних виробництв і обслуговуючих підрозділів, які забезпечують основний виробничий процес інструментами, паливом, енергетикою тощо, а також підтримують технологічне обладнання  в придатному до роботи стані і здійснюють внутрішні та міжцехові перевезення.

2) Комплекс допоміжних виробництв і обслуговуючих підрозділів, які забезпечують складальний процес інструментами, паливом, енергетикою тощо, а також підтримують технологічне обладнання  в придатному до роботи стані і здійснюють внутрішні та міжцехові перевезення.

3) Комплекс допоміжних виробництв і обслуговуючих підрозділів, які забезпечують технологічний процес інструментами, паливом, енергетикою тощо, а також підтримують технологічне обладнання  в придатному до роботи стані і здійснюють внутрішні та міжцехові перевезення.

4) Жодна не підходить

2. До складу підрозділів виробничої інфраструктури, як правило, входять

1) Основні та допоміжні цехи (виробничий, ливарний, інструментальний, ремонтно-механічний), обслуговуюче господарство (складські, транспортні служби), служби, що приймають участь в основних виробничих цехах (інструментальні складові, інструментальні ділянки, ремонтно-експлуатаційний персонал тощо).

2) Основні цехи (складальний, ливарний і т. інш.), обслуговуюче господарство (складські, транспортні служби), служби, що приймають участь в основних виробничих цехах (інструментальні складові, інструментальні ділянки, ремонтно-експлуатаційний персонал тощо).

3) Допоміжні цехи (інструментальний, ремонтно-механічний), обслуговуюче господарство (складські, транспортні служби), служби, що приймають участь в основних виробничих цехах (інструментальні складові, інструментальні ділянки, ремонтно-експлуатаційний персонал тощо).

4) Жодна не підходить

3. Розрізняють дві основні системи перевезення вантажів:

1) пряма і зворотна.

2) пряма і кільцева.

3) маятникова і кільцева.

4) пряма-зворотня та маятникова-кільцева.

4. Транзитна форма постачання сировини –

1) підприємство отримує матеріали безпосередньо від виробників ресурсів (без посередників). Застосовується при масовому споживанні матеріалів.

2) підприємство отримує матеріали безпосередньо від посередників. Застосовується при масовому споживанні матеріалів.

3) необхідні ресурси менше транзитної форми постачання.

4) необхідні ресурси більше транзитної форми постачання.

5. Складська форма постачання – застосовується коли

1) необхідні ресурси менше транзитної форми постачання. Підприємство в цьому випадку отримує ресурси зі складів, баз і т.д.

2) підприємство отримує матеріали безпосередньо від посередників. Застосовується при масовому споживанні матеріалів.

3) підприємство отримує матеріали безпосередньо від виробників ресурсів (без посередників). Застосовується при масовому споживанні матеріалів.

4) підприємство отримує матеріали від посередників. Застосовується при масовому споживанні матеріалів.

* Пройти онлайн тестирование


 10.6. Практичні завдання

Задача 1.

Розрахувати основні виробничі площі (F), якщо відомі такі данні:

Таблиця 10.1

                                         Укрупнені норми площі на робоче місце      

Вид обладнання

Норма площі (Fi), м кв.

Коефіцієнт додаткової площі (г), %

 1. Обладнання

дрібне

середнє

значне

10-12

15-25

30-45

4,0

3,0

2,5

2. Гнучкі модулі

35-52,5

6,8

1-ша група устаткування дрібне,  питома площа на 1 верстат,  11 м2, кількість верстатів у групі 23 од.

2-га група устаткування дрібне,  питома площа на 1 верстат,  12 м2, кількість верстатів у групі 10 од.

3-тя група устаткування значне,  питома площа на 1 верстат,  42 м2, кількість верстатів у групі 5 од.

4-та група устаткування гнучкі модулі,  питома площа на 1 модуль,  52,5 м2, кількість верстатів у групі 1 од.

Задача 2.

Метод призначень являє собою спеціальний клас моделей лінійного програмування, в яких розглядаються задачі призначень і робіт залежно від ресурсів. Одною з важливих характеристик проблем призначень є те, що призначенню підлягає тільки одна робота (один працівник) на одну машину (проект). Кожна задача призначень може бути представлена таблицею, числа в якій будуть грошовими витратами.

Знайти мінімальну вартість призначень для виконання роботи на верстатах, при використанні наступних даних (див. таблицю 10.2).

Таблиця 10.2

Вихідні данні для розрахунків 

Робота

Верстат (вартість роботи, грн.)

А

В

С

R

10

14

6

S

8

10

11

Т

9

12

7

*Посмотреть пример решения задачи 

Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте


 Задача о назначениях (найти минимальную стоимость назначений для выполнения работ на станках) с помощью MS Excel (Видео урок)