Навчальні посібники

Get it on Google Pla…

Робоча програма  «Операційний менеджмент» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»

Розробники: Старченко Г.В., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету, к.т.н., доцент